Oferujemy:
 • własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych, spełniający wymogi ADR
 • przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR do gospodarowania materiałami niebezpiecznymi
 • pełną odpowiedzialność za powierzone materiały niebezpieczne od momentu odbioru aż po utylizację
 • specjalistyczne pojemniki i worki na odpady spełniające wszelkie wymagania sanitarne
 • prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą dot. wytwarzania odpadów medycznych
 • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe
 • pomoc w klasyfikacji odpadów
 • doradztwo w doborze odpowiedniego rodzaju opakowań
 • kompleksowe informacje na temat obowiązujących przepisów
 • bezpieczeństwo
 • terminowość
 • profesjonalizm
Gwarantujemy:
 • Terminowe odbiory odpadów własnym transportem
 • Profesjonalną obsługę
 • Usługi zgodne z wymogami związanymi z utylizacją odpadów medycznych
 • Konkurencyjne ceny
Powered by:
datlab