Misja i cel
Ecomedica powstała w celu zaspokajania potrzeb wszystkich jednostek w sektorze służby zdrowia, dotyczących zbiórki odpadów medycznych, ich transporcie oraz unieszkodliwiania.

Dzięki współpracy z nami każda placówka medyczna w pełni wypełnia swoje zobowiązania wobec służb sanitarno - epidemiologicznych a także wobec środowiska naturalnego.

Celem naszej działalności jest profesjonalne świadczenie usług i jednocześnie minimalizacja kosztów naszych klientów poprzez kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia.
Bezpieczeństwo
Nasi kontrahenci mogą mieć pewność, że wszystkie odpady zostaną w prawidłowy i bezpieczny dla otoczenia sposób zabezpieczone a następnie unieszkodliwione. Prowadzimy działalność w najwyższym stopniu dbając o środowisko naturalne, w sposób respektujący wymogi stawiane poprzez obowiązujące przepisy prawa. Spełniamy wymogi ustawy o odpadach medycznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Spełniamy wymogi ustawy o odpadach medycznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. Nasza Firma legitymuje się decyzjami: Wojewody Pomorskiego zezwalające na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych [zgodnie z Ustawą z 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62, poz. 627.]
Powered by:
datlab